Phil Boonen

In 2017 heeft Phil de specialisatie rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten gevolgd. Daarmee is hij een van de weinige gespecialiseerde slachtofferadvocaten in Nederland. Phil is ook medeoprichter van het slachtofferpiket Limburg.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA)
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
  • Vereniging van Psychiatrische Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN)
  • Docent beroepsopleiding Orde van Advocaten en slachtofferzaken bij diverse juridische opleidingsinstituten
Lees verder
Image Image
Image Image

Floor Oehlen

Floor Oehlen werkt sinds 2002 als advocaat in strafzaken. Binnen en buiten het strafrecht heeft zij in het bijzonder aandacht voor de belangen van slachtoffers, jeugdigen en cliënten met psychische problematiek (PIJ, TBS, plaatsing psychiatrisch ziekenhuis). In 2017 heeft Floor de specialisatie rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten gevolgd. Daarmee is zij een van de weinige gespecialiseerde slachtofferadvocaten in Nederland. Floor heeft samen met Phil het slachtofferpiket Limburg opgericht.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten (NVSA)
  • Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA)
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
  • Vereniging van Psychiatrische Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN)
  • Docente jeugdstrafrecht en slachtofferzaken bij diverse juridische opleidingsinstituten
Lees verder