Image
Image
Image

Tarieven

Slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven komen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand en zijn geen eigen bijdrage verschuldigd.

Ben je slachtoffer van een ander strafbaar feit? Kijk dan op www.rvr.org om te zien of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Is dat niet het geval, dan maken we samen heldere prijsafspraken en zullen we de kosten proberen te verhalen op de verdachte van het strafbare feit.

Staan Advocaten noch de eenmanszaken Phil Boonen Advocatuur en Floor Advocatuur maakt gebruik van een stichting derdengelden. Staan Advocaten werkt met vaste uurtarieven voor particulieren en ondernemers. De tarieven zijn exclusief BTW en verschotten zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels van bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie of de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de aard van de zaak, spoedeisendheid of draagkracht kan het uurtarief worden aangepast. Uiteraard zullen wij hierover duidelijke afspraken met jou maken.

Gefinancierde rechtsbijstand

In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, de zogenaamde toevoeging. In dat geval betaalt de overheid een gedeelte van de kosten van de advocaat. Of de toevoeging wordt verleend hangt enerzijds af van jouw inkomen en vermogen, anderzijds van de vraag of juridische bijstand noodzakelijk wordt geacht. De overheid heeft grenzen vastgesteld wanneer je in aanmerking komt voor een toevoeging: zie www.rechtsbijstand.nl.

In de meeste gevallen dien je wel een door de overheid bepaalde eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is eveneens afhankelijk van je inkomen en vermogen. Daarnaast dien je zelf de kosten te dragen voor verschotten, zoals bijvoorbeeld griffierechten en uittreksels van bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie en de Kamer van Koophandel. Voor de eigen bijdrage en griffierechten kun je bij de sociale dienst van je gemeente bijzondere bijstand vragen. Deze wordt in het algemeen toegekend als de kosten rechtsbijstand meer dan € 50,- bedragen en uw inkomen op het niveau van de bijstandsnorm ligt.

Image