Image
Image
Image

Strafrecht

WIJ ZORGEN DAT JE IN JE RECHT STAAT.
Bij strafrecht beoordeelt de rechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en of de verdachte daarvoor gestraft moet worden. Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Strafrecht gaat over alle handelingen en gedragingen waar je je als Nederlander aan hoort te houden. Doe je dit niet dan pleeg je een strafbaar feit. Het strafrecht kan ingedeeld worden in twee soorten, namelijk overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn de lichte straffen, zoals een bekeuring. Misdrijven wegen zwaarder dan overtredingen, zoals een inbraak, moord of geweldpleging.

Wanneer je verdacht wordt van een strafbaar feit kun je al snel het gevoel krijgen er alleen voor te staan. Onze advocaten zorgen dat je in je recht staat. Je bent immers als verdachte onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Om te voorkomen dat je onvoorbereid in de juridisch jungle belandt staan wij garant voor een gedegen en betrokken begeleiding. Wij bieden houvast wanneer alle grond onder je voeten weg dreigt te zakken.

Staan Advocaten ondersteunt o.a. op het gebied van:

Als je verdacht wordt van een strafbaar feit kan de officier van justitie je oproepen (dagvaarden) om te verschijnen voor de rechtbank. Voor, tijdens en na de zitting heb je recht op rechtsbijstand.

Staan Advocaten kan het dossier opvragen, bestuderen en met jou bespreken. Je wordt door ons goed voorbereid op de zitting. Samen bereiden we de verdediging voor. Ook als er nog nader onderzoek gedaan moet worden, bijvoorbeeld getuigen gehoord, zullen we dit samen bespreken en voorbereiden. Tijdens de zitting behartigt Staan Advocaten jouw belangen.

Het Openbaar Ministerie kan zelf – zonder tussenkomst van een rechter – straffen opleggen. Het opleggen van een straf gaat dan via een strafbeschikking. Denk daarbij aan een geldboete, rij-ontzegging of een taakstraf. Je kunt bezwaar maken tegen die strafbeschikking door binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking verzet in te stellen. Na het instellen van verzet zal de zaak alsnog beoordeeld worden door een rechter.

Niet alle verdachten worden aangehouden en dan verhoord. Soms ontvang je een brief met een oproep voor een verhoor. Vaak is dan nog niet precies duidelijk of je wordt aangehouden. Een aangehouden verdachte heeft voorafgaande aan het verhoor recht op een advocaat. Iemand die wordt uitgenodigd voor een verhoor, maar niet wordt aangehouden, heeft dat recht niet. Wij adviseren je voor een verhoor contact met ons op te nemen, zodat wij je kunnen voorbereiden op het verhoor en kunnen bijstaan tijdens het verhoor.

Als je rijbewijs is ingevorderd, mag je niet rijden in voertuigen waarvoor het rijbewijs is afgegeven. Dit is iets anders dan een rij-ontzegging. Bij een rij-ontzegging mag je geen gebruik maken van motorvoertuigen. Een rij-ontzegging is tijdelijk.

De politie kan in een aantal gevallen je rijbewijs invorderen, bijvoorbeeld bij te hard rijden of bij het rijden onder invloed. De officier van justitie moet binnen tien dagen beslissen of het rijbewijs al dan niet wordt teruggegeven. Tegen het niet of niet tijdig teruggeven van het rijbewijs kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten kunnen bijvoorbeeld een bezwaar vormen voor een specifieke baan of stage. Zo kan een snelheidsovertreding van belang zijn als een aanvrager taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank.

Heb je geen strafblad of strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijg je een VOG. Heb je een aanvraag gedaan, maar is deze afgewezen, dan bestaat de mogelijkheid om bezwaar in te stellen tegen die beslissing.

Zelf controleren kan via de vog-check: https://vogcheck.justis.nl/ 

Image